300

“ Những đứa trẻ trai trong phim ‘300’ từ khi sinh ra đã thảy vào rừng xanh và chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh nhất mới có thể quay về làm những chiến binh dũng mãnh nhất. Xã hội tuy nói hiện đại nhưng lòng người vẫn như thú hoang, sẵn sàng vồ lấy … Continue reading 300