Suy nghĩ

Suy nghĩ để thông suốt, ko thông là suy diễn, vậy nên cần phân biệt rõ, mình nghĩ, người khác nghĩ thật hay mình, người khác chỉ đang tự biên tự diễn. Nhận biết khi nào là suy nghĩ để tinh anh, còn tự diễn biến miết thì có mà ngáo ngơ.