Suy nghĩ

Suy nghĩ là quá trình suy xét nghĩ tìm ra vấn đề, nhận ra mọi vấn đề đến từ mình, giải quyết nó cho đến khi có cảm giác hài lòng, thoải mái, an yên… Trái ngược cảm giác đó là chưa suy nghĩ, chưa nhận ra vấn đề, chưa biết cách giải quyết vấn đề thì chỉ là đang suy diễn, suy đoán, suy tưởng… Nếu quá trình thiếu suy nghĩ đó lâu dễ dẫn đến suy thoái, suy đồi, suy bại…