Sống

Sống không chút đau khổ không chút tiếng cười, sống quá nhiều đau khổ tiếng cười bật tắt trên môi.