Sinh sống

Ai sinh ra ở đâu thì sống và làm việc tại nơi đó, vì khi chuyển sang nơi khác, những nhu cầu cơ bản như ăn ở ngủ nghỉ không được đảm bảo, từ đó dẫn đến chất lượng công việc không đảm bảo, dẫn đến cạnh tranh công việc không lành mạnh, phá vỡ cấu trúc an sinh xã hội, chưa kể giá trị sống cũng không hơn là bao nơi mình sinh ra, vì kể cả nơi mình sinh ra đã không mang lại giá trị gì thì sống ở nơi khác cũng chắc chắn không mang lại giá trị gì, cho dù có tạm thành công đi chăng nữa thì giá trị trả lại vùng đất đó cũng không nhiều vì suy nghĩ đây không phải là nơi mình sinh ra.