Sinh con

Ca sĩ Hồng Nhung sinh con năm 41 tuổi, 2 đứa trẻ vẫn phát triển bình thường, khỏe mạnh. Chứng tỏ không nhất thiết phải sinh con trước năm 30 tuổi để những đứa trẻ vẫn phát triển bình thường, khỏe mạnh. Những đứa trẻ phát triển bình thường, khỏe mạnh hay không tùy thuộc sự bình thường, khỏe mạnh của cha mẹ chúng.

Bình thường là như nào, khỏe mạnh là như nào

shallow focus photography of brown bird

Bình thường

Bình thường làm tâm trí ổn định, không biến động nhiều, không cáu gát, không giận dữ, không lo lắng, không sợ hãi thường xuyên… được gọi là bình thường.

Bất bình thường là tâm trí luôn không ổn định, luôn biến động thay đổi tâm trạng thường xuyên, hay cáu gát, hay giận dữ, hay lo lắng, hay sợ hãi… được gọi là bất bình thường.

Khỏe mạnh

Khoẻ mạnh là cơ thể ổn định, không bệnh tật thường xuyên, không có những mầm bệnh trong cơ thể, máu huyết lưu thông tốt, sắc diện hài hòa, các cơ quan, các khớp nối không bị dị chứng, thích nghi được với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết tốt… được gọi là khỏe mạnh.

Không khỏe mạnh là cơ thể không ổn định, bệnh tật thường xuyên, có những mầm bệnh trong cơ thể, máu huyết lưu thông không tốt, sắc diện không hài hòa, các cơ quan, các khớp nối bị dị chứng, không thích nghi được với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết không tốt… được gọi là không khỏe mạnh.

Kết luận

grayscale portrait photography of baby

Vậy nên yếu tố để giúp có được những đứa trẻ khỏe mạnh hay không là tùy thuộc vào sự bình thường và khỏe mạnh của cha mẹ chúng, chứ không phải là tùy thuộc vào độ tuổi của người mẹ và sự có tiền của người cha.

Xin đừng nghe những sự xúi giục có con khi mà mình vẫn chưa bình thường, chưa khỏe mạnh, vì những đứa trẻ sẽ thừa hưởng những sự chưa bình thường, những sự chưa khỏe mạnh đó, chứ chúng không thừa hưởng tuổi xuân của mẹ chúng và tiền của cha chúng, như vậy là ngáo sinh con chứ không phải sinh con tốt!

Nếu như thật sự muốn có con một là phải đạt được trạng thái khỏe mạnh và bình thường, hai là đợi đến khi đạt được trạng thái khỏe mạnh và bình thường, ba là nếu thấy không đạt trạng thái khỏe mạnh và bình thường được thì không nên sinh con.

Sau khi sinh con cha mẹ chúng hoàn toàn không còn thời gian nào để tâm trí và cơ thể đạt được trạng thái bình thường và khỏe mạnh nhất có thể, vì họ không còn thời gian cho bản thân nữa khi chung quanh họ luôn có những thứ khiến họ mất tập trung, vậy nên khi có con tâm trí và cơ thể  họluôn giảm xuống chứ không thể tăng lên được, còn cho rằng như vậy là hy sinh cho con trong khi tâm trí và cơ thể mình luôn ở trạng thái không tốt, đứa trẻ cũng thừa hưởng những điều đó, thật là ngáo hết chỗ nói.