Siêu làm gì

Kết nối siêu nhanh làm gì khi mỗi lần nói chuyện là muốn cãi nhau, phát triển siêu thanh phố làm gì khi mỗi lần gần nhau là muốn đấm nhau.