Sản phẩm

Định nghĩa:

Sản phẩm là những công cụ giúp con người hoàn thành một nhu cầu nào đó của họ, con người cũng là một sản phẩm của tạo hóa để hoàn thành một nhu cầu nào đó của người khác và của chính họ.

Mọi sản phẩm được hình thành từ một ý tưởng đến từ một nhu cầu của số ít (chính họ) hoặc số đông người dùng về một vấn đề nào đó họ gặp phải.
Để giải quyết một vấn đề thường bắt đầu bằng các bước như sau:

Vấn đề -> Giải pháp -> Đặt câu hỏi -> Tìm đáp án

Vấn đề là gì?
Vấn đề là những khúc mắc trong việc mỗi người tiếp nhận thông tin của thế giới quan bên ngoài qua ngũ quan và nội quan của bản thân họ. Tùy vào khả năng và năng lực của mỗi người, có những vấn đề họ tiếp nhận và giải quyết được và có những vấn đề họ tiếp nhận nhưng không thể giải quyết được. Đó là lý do sản phẩm ra đời và con người ra đời, nhằm giải quyết vấn đề hiện tại là giải quyết vấn đề (nhu cầu hiện tại) và của tương lai là con người (thế hệ sau).
Như vậy có thể nói sản phẩm được sản xuất đến từ vấn đề của số đông người dùng và con người được ra đời vì để giải quyết các vấn đề của thế hệ trước chưa giải quyết xong.
Giải pháp là gì?
Giải pháp trong đó ‘giải’ là cách giải quyết vấn đề, ‘pháp’ là những phương pháp giải quyết vấn đề. Bằng cách tìm ra một công thức hoặc ứng dụng những công thức đã có sẵn. Trong qua trình sáng tạo của con người đã tạo ra vô số những công thức giúp giải quyết nhiều vấn đề của con người, công thức đế từ mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ Toán học, Lập trình, Vật lý… Nhờ đó con người đã giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống và sáng tạo ra vô số sản phẩm phục vụ con người ngày nay.
Photo by Olav Ahrens Røtne on UnsplashKhông phải tất cả giải pháp đưa ra đều đúng tất cả đều trong quá trình thử thách theo chiều dài lịch sử và nhu cầu của người dùng.
Đặt câu hỏi là gì?
Đặt câu hỏi là quá trình kiểm chứng giải pháp đó từ người tạo công thức đó và từ một nhóm người nghĩa ra giải pháp đó. Đó là một quá trình quan sát tiếp cận đặt câu hỏi cho người dùng và cho chính họ, những câu hỏi là nên là giả định vì khó tìm được câu trả lời chính xác thay vì câu hỏi khẳng định, sự khác biệt đó là giả định có thể sửa và khẳng định khó khả năng sửa. Khi không có khả năng sửa thì khả năng sản phẩm làm ra một khi đã sai thì phải bỏ đi và làm lại.
Photo by Jules Bassoleil on UnsplashĐặt câu hỏi là quá trình đặt câu hỏi trước cả khi người dùng tiếp cận và dùng sản phẩm đó sẽ hỏi, nhằm đưa ra một câu trả lời tức thời để giải quyết vấn đề của người dùng.
Tìm đáp án là gì?
Tìm đáp án là quá trình tìm đáp án cho câu hỏi được đưa ra nhằm chứng minh công thức/giải pháp trên là đúng. Khi đáp án đúng với nhu cầu người dùng thì họ sẽ dùng sản phẩm đó, khi đáp án chưa đúng thì người dùng chưa thể dùng sản phẩm đó. Không có đáp án nào nào đúng toàn diện cũng như là sai toàn diện, tùy vào nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận của người dùng.
Photo by Danylo Suprun on UnsplashTìm đáp án cho đến khi không còn vấn đề hoặc con người trở nên hoàn thiện hơn.
Kết luận:
Một sản phẩm làm ra phải tiếp cận được nhiều người dùng nhằm giải quyết vần đề của họ, một sản phẩm làm ra cũng cần phải được cải tiến thường xuyên nhằm theo kịp những nhu cầu thay đổi của người dùng. Sản phẩm là do con người và phục vụ cho con người, nếu sản phẩm/con người đó tạo ra nhiều vấn đề khúc mắc hơn thì sản phẩm đó không tốt.