Quản lý

Quản lý bản thân yếu kém mới sinh ra chính trị, suy ra quốc gia yếu là do mỗi công dân quản lý bản thân yếu mới sinh ra chính trị để quản lý nhau. Vậy quốc gia mạnh là mỗi công dân đều tự quản lý bản thân mình được và không cần sinh ra chính trị để quản lý nhau.