Phi lý

Có những người chung thủy đến lạ, nghe một điều đến nhiều điều dù có phát hiện ra nó vô lý đến lạ nhưng vẫn nhất quyết nghe theo, nghe theo vì không thể chứng minh được nó vô lý hay nghe theo vì vẫn có nhiều người theo là được rồi!? Nghe mà không phản biện, không lập luận, không chứng minh gì, cứ nghe là nghe theo, vậy không phải là chung thủy vậy là ngáo chung thủy.

teal, brown, and white painting

Cơ bản là lười biếng, mọi người nói sau thì nghe vậy, nhiều người ngheo theo thì nghe vậy. Nghe những điều mọi nhiều người nói ấy lúc đầu sẽ khá là yên tâm, vì có sai thì người ta đâu có nghe, mà đâu biết rằng khi càng có nhiều nghe cái sai đó càng được lấp liếm lâu. Khi cái sai đó đến quá hạn sức chịu đựng của tự nhiên thì tự nhiên mới chích cho nó vỡ ra, ngồi đợi cho nó vỡ ra thì mới nhận ra là đã bỏ cả tuổi trẻ chỉ để nghe những điều vô lý mà chẳng được tích sự gì ngoài cái yên tâm tạm bợ lúc đầu đó.

[su_quote]Nói tóm lại lười biếng dẫn đến ngáo chung thủy, ngáo chung thủy dẫn đến ngáo cả tin, ngáo cả tin dẫn đến mất tư duy, mất tư duy dẫn đến vô ý thức, vô ý thức lâu ngày thành ra gì nữa…?[/su_quote]