Nữ giới

Do những đặc điểm về giới nên cơ thể nữ giới, lượng tuần hoàn máu sẽ hoạt động tại những cơ quan giúp cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng thường xuyên, việc đó khiến cho lượng máu cho việc quan sát và tư duy bị kém tập trung hơn, với đặc điểm đó họ hoàn toàn có thể làm tốt các công việc chăm sóc và nuôi dưỡng và làm kém ở các công việc quan sát và tư duy.

silhouette of three people up on mountain cliff

Nếu phải làm những công việc quan sát và tư duy thì cũng phải làm ở mức thấp nhất rồi mới lên mức cao được, chẳng có lý do gì nữ giới phải làm tốt ở công việc họ mãi và cũng chẳng có lý do gì họ làm kém ở công việc khác mãi, để làm một người dẫn dắt, từ con gái sang đàn bà họ nên có khả năng quan sát và tư duy, chăm sóc và nuôi dưỡng cùng một lúc.

people holding flyers during daytime

Tất nhiên khi đó khả năng của họ sẽ ở mức vừa phải, nhưng đều đó cần cho sự phát triển toàn diện, trưởng thành, hiểu biết, dẫn dắt, chia sẻ, lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu mà hiện nay đang rất thiếu.