Nói đúng

Nói 1 câu đúng còn đắt hơn tổng tài sản thế giới cộng lại, nói một câu sai bao nhiêu tài sản thế giới này cũng không bù đắp nổi. Bởi vì một câu nói sai cũng đủ làm thế này diệt vong, nên nói bao nhiêu tài sản trên thế giới này cũng không bù đắp nổi là vì vậy.