Nói đùa

Tuyệt nhiên không thể dùng những lời nói đùa với đa số những kẻ khác vì đa số đó cực kỳ nghiêm túc, những kẻ đó luôn nghĩ mọi lời nói của kẻ khác nói về mình đều là thật, chẳng mảy may suy nghĩ đều đã nghe đó đúng hay sai. Nhưng luôn luôn chứng minh mình đúng dù thực tế là chỉ chứng minh rằng những người đó không hề dành thời gian suy nghĩ bất cứ điều gì thật sự nghiêm túc từ trước tới giờ. Đến lúc đụng chuyện phải suy nghĩ thì luôn luôn phải gấp gáp, vội vàng, căng thẳng từ đó dẫn đến những suy nghĩ và những hành động sai lầm.