Những kiểu nói chuyện đi vào lòng người

Nói chuyện nhìn vào mắt người đối diện, nhìn mặt đoán ý.Nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, không vòng vo.Nói chuyện nhớ tên, xưng tên người đối diện.Nói chuyện giọng ấm áp, vừa đủ nghe, phát âm từ tốn.Nói không nói chuyện riêng tư, gia cảnh, đời tư người khác.Nói chuyện với ý đồng cảm, lắng nghe, thấu hiểu.Nói chuyện vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.Nói chuyện thật lòng, biết lựa lời mà nói.Nói chuyện tư thế ngay thẳng, tự tin, ngồi không ngã ngốn.Nói chuyện có văn hóa, văn phong, văn từ phong phú.Nói chuyện văn thơ vần điệu đa dạng.Nói chuyện thông minh, hài hước, duyên dáng.Nói chuyện nhẹ nhàng, khoang thai, dễ chịu.Nói chuyện hiện tại, không đem tương lai, quá khứ ra nói.Nói chuyện bắc cầu, dùng câu trước liền kề câu sau.Nói chuyện chia sẻ kiến thức, thông tin hữu ích.Nói chuyện đa dạng, lúc mặn, lúc ngọt, lúc cay, lúc đắng.Nói chuyện khó hóa không, chuyện lớn hóa nhỏ.Nói chuyện được với mọi tầng lớp, độ tuổi, giới tính.Nói chuyện có chừng mực, không xổ sàng.Nói chuyện có khoảng cách, không lấn át.Nói chuyện có lễ độ, kích trên nhường dưới.Nói chuyện có thái…

You must be log in to view this content.