Những điều khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế

Dựa theo nguyên tắc khấu hao, cái gì càng dùng nhiều, giữ nhiều thì càng hao mòn mau, những điều dưới này là những điều gây khấu hao mòn cho tâm trí và cơ thể nhiều nhất.

Nói dối

Một khi đã nói dối thì phải luôn dùng nhiều trí lực để giữ sự dối ấy, khiến cho tâm trí hao mòn, đến khi vỡ lẽ ra thì thời gian giữ ấy cũng không được gì phải bắt đầu lại từ đầu, chưa kể có những sự vỡ lẽ khiến cho cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để khắc phục hậu quả.

black and white owl plush toy

[su_quote]Nói dối có thể khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế. Nói thật thì không phải giữ gì khiến cho tâm trí và cơ thể bớt sớm hao mòn hơn so với thực tế.[/su_quote]

Nghĩ nhiều

Nghĩ nhiều về một điều mình muốn làm, muốn mua, muốn trả đũa. Trong khi cái điều mình muốn làm đó vượt quá tầm nhìn của mình, điều mình muốn mua vượt quá với số tiền của mình, người mình muốn trả đũa vượt quá tầm với của mình.

Nhiều cái vượt quá đó khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn, nghĩ quá nhiều cái một lúc, cuối cùng không đạt được cái nào vì cái nào cũng nghĩ không thông.

brown and white cat in shallow focus shot

Hãy nghĩ cái vừa tầm. Ví dụ muốn thay đổi thế giới thì thay đổi bản thân mình trước, muốn mua biệt thự thì hãy mua nhà nhỏ, muốn trả đũa thì hãy rèn luyện mình trước, rèn luyện là rèn luyện sự hiểu, do không hiểu nên mới thua, muốn thẳng phải hiểu, chứ không phải là hiếu thắng

[su_quote]Nghĩ nhiều có thể khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế, thay vào đó hãy nghĩ về những cái vừa tầm, khi đạt được một điều gì đó sẽ giúp cho tâm trí và cơ thể bớt sớm hao mòn hơn so với thực tế.[/su_quote]

Thẩm mỹ nhiều

Trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho việc duy trì nó mất nhiều thời gian, nếu không duy trì nó, ngoài hình sẽ trở lại như cũ, trong khi cái cần duy trì là nội tại, nội tại mạnh thì ít chạy theo người khác, chạy rất hao tâm tổn sức, không ai có thể chạy mãi, việc duy trì nội tại ổn định có thể khiển cho ngoài hình ít thay đổi hơn cũng như là đẹp hơn nhưng sẽ không nhanh được.

shallow photography of green bird

[su_quote]Mua một cái dùng một lần rồi thôi có thể khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế. Còn mua một cái dùng mãi sẽ bớt khiến cho tâm trí và cơ thể bớt sớm hao mòn hơn so với thực tế.[/su_quote]

Ngủ nhiều

Ngủ là một hoạt động tái hồi phục tâm trí và cơ thể, việc ngủ nhiều là do hoạt động tâm trí và cơ thể nhiều. Nhưng việc hoạt động trí óc và cơ thể nhiều không có nghĩa là hoạt động hiệu quả, hoạt động hiệu quả là không khiến cho tâm trí và cơ thể mệt nhiều hơn.

Việc tái hoạt động tâm trí và cơ thể thông qua việc ngủ lâu hơn và mệt hơn khi thức dậy chứng tỏ hoạt động quá nhiều và không hiệu quả, khiến cho việc ngủ nhiều cũng không thể tái hoạt động năng lượng cho tâm trí và cơ thể. Khiến cho việc ngủ mà cũng như không ngủ, việc hoạt động mà cũng như không hoạt động.

flowers in clear glass vase on table

[su_quote]Ngủ nhiều hơn và mệt hơn là do hoạt động tâm trí và cơ thể không hiệu quả có thể khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế. Tìm cách hoạt động tâm trí và cơ thể hiệu quả hơn để giúp cho tâm trí và cơ thể bớt sớm hao mòn hơn so với thực tế .[/su_quote]

Ăn nhiều

Ăn nhiều khiến cho cơ thể hoạt động tiêu hóa nhiều hơn, chưa kể những tạp chất, hóa chất, vi chất cần có nhiều thời gian tiêu hóa hơn, việc ăn nhiều mà không dành thời gian tiêu hóa những chất đó khiến cho chúng tồn động trong cơ thể, lâu ngày trở thành tác nhân gây nhiều bệnh cho cơ thể.

Có nhiều bệnh có thể chữa bằng năng lực nội tại hay nói đúng hơn là năng lực tiêu hóa, nhưng vì đã không dành thời gian cho việc tiêu hóa đó khiến cho việc một khi đã bị bệnh thì việc tiêu hóa bệnh đó trở nên quá sức, cho dù có dùng thuốc cũng có thể bị kháng thuốc, vì cơ thể đã quen với việc ủ chất(ủ bệnh), không quen với việc tiêu hóa chất(tiêu hóa bệnh).

poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate

[su_quote]Ăn nhiều khiến cho hoạt động tiêu hóa nhiều hơn có thể khiến cho tâm trí và cơ thể hao mòn sớm hơn so với thực tế. Ăn vừa đủ và tiêu hóa hết các chất đó giúp cho tâm trí và cơ thể bớt sớm hao mòn hơn so với thực tế.[/su_quote]