Nhu cầu

Sản phẩm dịch vụ gì thấy cũng moi tiền là chủ yếu, chả thấy nói gì về nhu cầu khách hàng. Giao tế xã giao gì thấy cũng toàn nói về mình là chủ yếu, chả thấy nói gì về nhu cầu người khác. Tư duy như loser mà cứ muốn win là như nào.