Nhiếp ảnh

Một bức ảnh đến mắt người xem tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc và qua quá nhiều lớp công đoạn. Lớp thứ nhất là lớp trang điểm, phục trang, thời gian có thể mất từ 1 tiếng đến 4 tiếng, lớp thứ hai là lớp kính camera bao gồm ống kính và máy ảnh để ra ảnh chất lượng với giá trị ít nhất là 1000$ với không ít thời chụp ảnh, lớp thứ ba là lớp bối cảnh và ánh sáng với không ít thời gian lắp đặt, lớp thứ tư là lớp lọc ảnh qua máy tính với không ít thời gian chỉnh sửa.

woman posing infront of softbox

Với tổng cộng không dưới 12 tiếng, chưa kể thời gian di chuyển đề cho ra những bức ảnh ưng ý. Mặc dù những bức ảnh đó chỉ làm quá lên sự thật của chủ thể ảnh, nhưng một khi người ta vẫn thích nhìn những bức ảnh làm quá đó thì vẫn luôn có ảnh để làm quá.