Nhanh gọn lẹ

Làm cái gì nhanh gọn lẹ dễ sử dụng, dễ kiếm tiền là được, khách hàng cũng vậy, vậy ai là người làm phần khó, ai cũng muốn làm khách hàng, ai cũng muốn lợi ích cao nhất. Vậy hoàn toàn không có cái gọi là nền kinh tế thị trường, thuận mua vừa bán, mà là phải thuận theo ý ta, cái cũng muốn theo ý ta, thì chỉ có thể là chiến tranh. Mối quan hệ trao đổi không hề có, ai cũng muốn giết nhau thì lấy đâu ra sự sống, sự phát triển.

Những kẻ thua cuộc trở thành gánh nặng cho cái gọi là nền kinh tế, càng làm càng lổ, lổ đến cả thế hệ sau, nghĩ gần lổ này sẽ biến mất, nhưng không càng lúc càng sinh soi ra nhiều, mới sinh ra cái gọi là khoảng cách giàu nghèo, kẻ nghèo thì ngày càng nhiều ra, kẻ giàu càng ít đi và thay đổi liên tục. Xã hội không bao giờ ổn định, dẫn đến phát triển đến một mức nào đó sẽ suy tàn.

Suy ra nếu còn cái mối quan hệ “nhanh” đó không sớm thì muộn cũng tàn, nhận ra được hay không thì vào tuỳ vào mỗi người.