Nhân quả

Tài sản quý giá của cha mẹ cho con cái là hệ miễn dịch tốt, hệ miễn dịch tốt tạo ra tài sản thật, giá trị thật và ngược lại là tiêu sản, giả trị ảo. Tài sản, giá trị thật giả ấy thay đổi tùy vào hệ miễn dịch tốt xấu, có thể tài sản rất nhiều nhưng hệ miễn dịch xấu cũng chỉ là tiêu sản, đẹp cũng đẹp nhất thời. Vậy nên tài sản quý của cha mẹ là hệ miễn dịch, nói cha mẹ cho con cái là tương đối mà là một chuỗi trái trước thế nào trái sau thế ấy tiếp nối nhân quả mà qua trình gieo thế nào thì nhận quả thế ấy.