Người tốt

Người tốt hay không xem có ít bệnh không, ít nói dối không. Bệnh thì tốn tiền thuốc, nói dối thì tốn thời gian nghe.