Người toàn năng

1. Khái niệm Khái niệm người toàn năng là người có thể có cả chức năng của nhiều người nhưng tựu chung là họ có cả chứng năng của cả giới nam và giới nữ, như khả năng nghĩ nhanh nhạy, khả năng học hỏi, quan sát, lên kế hoạch… của nam giới, đồng thời họ còn có khả năng phán đoán, biễu diễn, chăm sóc… của nữ giới. Điều đó giúp họ có những điểm mạnh và có khi là điểm yếu của cả hai giới nhưng nếu có thêm ý chí mạnh mẽ họ hoàn toàn có thể loại bỏ những điểm yếu đó và hoàn toàn có thể chỉ có toàn điểm mạnh của hai giới và đạt tới đẳng cấp của người toàn năng. 2. Để đạt tới đẳng cấp của người toàn năng có thể thông qua hai cách 2.1 Kết hôn Thông qua việc kết hôn, nam giới và nữ giới có cơ gần nhau, học được những điểm mạnh của nhau tương tự như đã nói ở trên, với điều kiện cả hai giới đó đã có nhiều điểm mạnh và cả hai giới đó đều mở lòng, đều chấp nhận nhau, đều…

You must be log in to view this content.