Ngôn ngữ

Chiến tranh hay cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu chỉ là bởi khác biệt ngôn ngữ, không chỉ bởi khác ngôn ngữ khác tầng số mà còn bởi cùng ngôn ngữ khác tầng số, tấng số được quy định bởi các trải nghiệm, trải nghiệm mỗi người hoàn toàn khác nhau, trừ khi họ ở cạnh nhau 24 trên 24 giờ, cho dù như vậy sự khác biệt trải nghiệm luôn xảy ra, vậy nên khác trải nghiệm, khác tầng số, khác ngôn ngữ là điều kiện dẫn đến cãi nhau và chiến tranh. Nếu không đảm bảo sự tiến tới sự đồng cảm về mặt trải nghiệm, tầng số, ngôn ngữ thì không nên ở cạnh, giao tiếp hay tiếp xúc nhau, vì sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau và chiến tranh ở tầm cá nhân và thế giới.