Ngôn ngữ

Chúng ta không trả tiền cho sản phẩm, chúng ta trả tiền cho ai nói cùng ngôn ngữ với chúng ta nói. Vì chúng ta khó lòng nói cùng ngôn ngữ cho dù chúng ta sinh cùng ở một nơi với nhau, đó là lý do vì sao thị trường luôn thay đổi, con người luôn thay đổi, các quốc gia luôn thay đổi, dẫn đến thế giới luôn thay đổi, điển hình là sự biến đổi khí hậu toàn cầu.