Ngồi không

“ Ngồi không, tưởng không khó mà khó không tưởng, làm việc nếu không kỹ lưỡng và siêng năng sẽ tạo ra vô số việc không tên khác. ”