Nghiệp chướng

Tính hài chỉ có khi giải quyết được các tính ích kỷ, nhỏ nhen, ghen tỵ, lo lắng, sợ hãi, giận hờn, ngạo mạn, nghi ngờ… gọi chung là chướng khí. Giải quyết các chướng khí đó trước khi nó thành nghiệp chướng, nghiệp chướng rồi thì muốn cười cũng cười không nỗi.