Nghèo

“ Tư duy của người nghèo là luôn thấy mình thiếu, cho dù có hay không có tài sản vẫn thấy mình thiếu. Do luôn thấy mình thiếu nên luôn bị hấp dẫn tới những người luôn thấy mình thiếu giống mình. Kết quả là họ không bao giờ hài lòng và luôn có ý định lấy tài sản của người giống mình hòng được phần hơn. Hai người nghèo như nhau kiềm hãm nhau, cuối cùng họ không bao giờ có tài sản thật sự và họ cũng không có được sự giàu có trong tâm thức, trí tuệ mãi không khai mở, mãi chìm đắm trong vô minh và luân hồi. “