Ngàn vàng

Một chữ đáng giá còn hơn ngàn vàng, một câu nói đúng kịp thời có thể giúp bao nhiêu công sức không đổ công đổ bể mà cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua lại được.