Mục đích sống

Hạnh phúc, có thể nói là mục đích sống của mỗi người hướng tới, trong đó Giàu và Đẹp là cách câu dẫn đến hạnh phúc đó, người chưa có thì sẽ tìm cách có, người có rồi sẽ tìm cách giữ, có thể nói mọi vấn đề đều phát sinh từ cách tìm và cách giữ đó.

  • Tìm bằng cách làm việc, giao thương, hợp tác, hoặc là đổi trác, cưỡng đoạt, chiếm hữu, tranh giành…
  • Giữ bằng cách chia sẻ, trao đổi, cho đi, hoặc là giấu giếm, vơ vét, tư lợi, ôm đòm,…

Mỗi ngày mỗi người luôn luôn phải đứng trước các lựa chọn tìm cách tìm và tìm cách giữ hạnh phúc (được giàu và đẹp) cho mình, tuỳ theo các quyết định lựa chọn mà nó đẩy mỗi người đến các định mệnh khác nhau, hay các cấp hạnh phúc khác nhau. Có những người cả đời không bao giờ đạt được hạnh phúc (được giàu và đẹp), nhưng cũng có những người có thể có được giàu và đẹp nhưng họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Họ cũng có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó của họ ngắn hạn, tạm thời, hoặc luôn gián đoạn, lúc lên lúc xuống. Lý do là họ tìm cách tìm và tìm cách giữ bằng vế sau quá nhiều, nên dù có đạt được sự giàu và đẹp nhưng luôn luôn không vững chắc, mọi thứ có thể vụt tan bất cứ lúc nào, nó tạo ra cảm giác chênh vênh, không hạnh phúc.

Rất hiếm ai đạt được chân hạnh phúc thật sự, đó là được giàu và đẹp một cách tự nhiên, họ hài lòng với cuộc sống của họ, có những mối quan hệ tốt đẹp, ít khi bị đau ốm bệnh tật, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, sống và mất trong sự tự tại.

Giàu và đẹp thực sự đã có đáp án từ lúc chúng ta đưa ra các quyết định lực chọn cách đạt được nó, có những lựa chọn đẩy ta ra xa nó, và cũng có những lựa chọn hướng ta đến gần nó, người khôn lựa chọn, phân tích, so sánh, đánh giá, trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm cho lần lựa chọn tới, người dại không quan tâm, lười biếng, đùn đẩy, sợ hãi, lo lắng cho mọi quyết định lựa chọn, cho nên mọi bất toại nguyện về sau của họ đã có kết quả ngay từ lúc đó rồi.