Món ăn thức uống

Món ăn thức uống sau khi chế biến sẽ trông rất là thơm ngon nhưng khi ăn uống vào nếu nhả ra ngay hay thải ra ngay thì không một ai dám ăn, dám uống. Nhưng sẽ ăn lại sau khi đã qua quá trình tái chế bởi tự nhiên cũng như là nhân tạo. Và đó chính là cái tạo ra công việc cho chúng ta, tái chế lại những gì chúng ta đã ăn uống lại thành cái chúng ta có thể ăn uống lại.

Chúng đều là như nhau

assorted fruits at the market

Kỹ thuật chế biến có thể làm mọi món ăn thức uống trông trở nên hấp dẫn và ngon miệng nhưng về cơ bản chúng cũng chỉ đều là những món ăn thức uống chúng ta đã ăn uống cũng như là thải ra.

Cho rằng món ăn thức uống hoàn toàn ngon, hay cho rằng những thứ đã nhả ra hay thải ra là hoàn toàn hôi thối cũng chỉ là tương đối, vì chúng đều là như nhau, cũng đều được tiêu thụ và tái chế như nhau.

Cho rằng món ăn thức uống mình thơm ngon bổ dưỡng hơn người khác, hay cho rằng món ăn thức uống của mình kém thơm ngon bổ dưỡng hơn người khác cũng cũng chỉ là tương đối, vì chúng đều là như nhau, cũng đều được tiêu thụ và tái chế như nhau.

[su_quote]So sánh như vậy là ngáo ăn uống.[/su_quote]

Ăn uống để sống hay sống để ăn uống

brown and white powder on white background

Qua quá trình tiêu thụ món ăn thức uống, những thứ thải ra mang theo những vi chất có thể khiến cho quá trình tiêu thụ lại những món ăn thức uống đó trở lại trong cơ thể, gây ra bệnh, cũng như lại thải ra những vi chất gây bệnh đó.

Cho nên ăn uống là một hoạt động mang tính duy trì cơ thể sống, không nên cho rằng nó là một hoạt động vui thú, bệnh tật không bao giờ là một thú vui cả.

Kiểm soát những thứ mình nên ăn uống và không nên ăn uống để bảo vệ cơ thể, không nên bỏ quá nhiều thời gian cho nó, dành thời gian cho việc khác như giải quyết các khúc mắc hay cải thiện môi trường sống thì tốt hơn.

[su_quote]Tóm lại là ăn uống một hoạt động bổ trợ, nó không nên là lẽ sống. Hay nói cách khác ăn uống để sống chứ không phải sống để ăn uống.[/su_quote]