Mối quan hệ dựa trên lợi ích là gì và làm thế nào để có được một mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài

Mối quan hệ dựa trên lợi ích là gì?

Là tìm hiểu về những lợi ích của nhau:

Rất dễ để tìm một mối quan hệ(công việc/tình cảm) dựa trên lợi ích, tiếng Anh gọi là Friend With Benefits(FWB). Khi dựa trên lợi ích(benefits) nghĩa là hai bên đáp ứng được một trong những nhu cầu của đối phương thì mối quan hệ tiếp tục, khi lợi ích không còn hay hết hạn sử dụng thì mối quan hệ đó cũng sẽ chấm dứt. Mối quan hệ dựa trên lợi ích cũng không có gì là xấu, nhưng nó nên được dùng đúng và hiểu đúng.

two man and woman holding cups on tables
Tìm hiểu về những lợi ích của nhau.

Dùng đúng mối quan hệ dựa trên lợi ích là khi mối quan hệ mới bắt đầu, hai bên bắt đầu thử những lợi ích của đối phương mang cho mình có đúng, đủ, ngang với mình hay không, nếu không đúng, đủ, ngang thì có thể dừng mối quan hệ đó của cả hai.

Là chấp nhận về những lợi ích của nhau:

Hiểu đúng mối quan hệ dựa trên lợi ích là sự thỏa thuận và chấp thuận của hai bên, nếu một trong hai hay cả hai nói dối về lợi ích hay hiểu sai về lợi ích, dẫn đến cho rằng mối quan hệ dựa trên lợi ích đó là tình yêu, trong khi lợi ích không còn hay hết hạn sử dụng thì quan hệ đó cũng hết. Trong khi từ đầu đến cuối nó chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích.

view of two persons hands
Chấp nhận về những lợi ích của nhau.

Mối quan hệ dựa trên lợi ích dựa trên sự Thích, nghĩa là hai bên thích những lợi ích của đối phương mang lại, khi lợi ích không còn hay hết hạn sử dụng thì sự Thích đó cũng không còn. Từ đầu đến cuối chỉ mới là Thích nhau, vậy mà cho nhận rằng là đã biết Yêu, trong khi chỉ là ngáo Yêu.

Làm thế nào để có được một quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài?

Rất khó để tìm một mối quan hệ(công việc/tình cảm) hỗ trợ nhau lâu dài, tiếng Anh gọi là Long-term Support(LS). Khi đã hỗ trợ nhau lâu dài(LS) nghĩa là hỗ trợ nhau trong mọi việc, mọi lúc, mọi thời điểm. Không có khái niệm dừng hay chấm dứt mối quan hệ đó. Mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài là bước tiếp theo của mối quan hệ dựa trên lợi ích khi cả hai đã xác định được đối phương là phù hợp với sự hỗ trợ lâu dài của mình.

Nhiều người bị nhầm lẫn giữa mối quan hệ dựa trên lợi ích và mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài:

woman on bike reaching for man's hand behind her also on bike
Học những lợi ích của đối phương.

Có thể nhiều người còn nhầm lẫn mối quan hệ là khi nào là mối quan hệ dựa trên lợi ích và khi nào là mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài. Như đã nói ở trên mối quan hệ dựa trên lợi ích là dựa trên sự Thích, một khi một trong hai không cung cấp đúng, đủ, bằng sự Thích đó cho đối phương thì mối quan hệ đó vẫn chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích.

Mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài chỉ có được khi cả hai đều học được những lợi ích của đối phương mang lại, nghĩa là cả hai đều có thể tự tạo lợi ích của đối phương cho nhau, khi đó cả hai có thể hỗ trợ nhau lâu dài được trong mọi việc, mọi lúc, mọi thời điểm.

Phải đi từ mối quan hệ dựa trên lợi ích rồi phát triển lên thành mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài:

Nói đơn giản hơn là thế này, trước khi bắt đầu mối quan hệ dựa trên lợi ích cả hai đều chỉ đạt được 5/10 điểm, trong mối quan hệ lợi ích đó cả hai đã đạt được 10 điểm.

Khi cả hai đều đạt 10 điểm nghĩa là từ đó họ bắt đầu đạt được mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài, hỗ trợ được nhau lâu dài trong mọi việc, mọi lúc, mọi thời điểm, từ đó không có khái niệm dừng hay hết hạn mối quan hệ đó.

Vì đơn giản cả hai đều biết rằng họ đều không muốn tìm một mối quan hệ với người thấp điểm hơn hoặc mất thời gian tạo mối quan hệ cùng điểm khác.

grayscale photography of couple holding hands
Đi từ lợi ích đến hỗ trợ.

Để có được một mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài thì cả hai cả hai có thể bắt đầu bằng mối quan hệ dựa trên lợi ích, từ đầu cả hai phải xác định được liệu đối phương liệu có giúp mình đạt được 10 điểm hay không và mình liệu có giúp được đối phương cùng đạt được 10 điểm hay không.

Sẽ có rất nhiều vấn đề được bàn luận từ khi cả hai đang trong quá trình mối quan hệ lợi ích, việc đó có thể kéo dài đến hết cả cuộc đời của họ, kể cả khi họ có lập gia đình với nhau hay không.

Thế nên lập gia đình không có nghĩa là cả hai đã có mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài mà mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài chỉ có được khi cả hai đã xác định được là cả hai cũng giúp nhau đạt được 10 điểm.

Việc đầu tiên là cần phải xác định được điểm của nhau:

Xác định bản thân mình được bao nhiêu điểm và đối phương được bao nhiêu điểm cũng là một hành trình rất là gian nan, nó chỉ có được có khi cả hai đã bỏ thời gian xác định số điểm của bản thân mình trước từ đó mới chấm điểm của nhau.

Từ đó mới tính các bước tiếp theo cho việc xác định một mối quan hệ có trở thành mối quan hệ hỗ trợ nhau lâu dài hay không, việc xác định bản thân là một công việc lâu dài, nghiêm túc và cẩn thận, chỉ cần một phút lơ la là có thể xác định nhầm số điểm của bản thân và đối phương từ đó dẫn đến những hệ lụy về sau mà sự sữa chữa sẽ rất khó và tốn kiếm rất nhiều công sức và tiền bạc.

couple holding hand front of body of calm water with mountain distance
Xác định được điểm của nhau.

Xác định bản thân khó là vậy mà nhiều người cho rằng đó không phải là công việc của họ, họ cho rằng đó là công việc của ai đó, rồi đến khi bước vào mối quan hệ lợi ích mãi cả hai mà vẫn tranh cãi mãi vẫn chưa xong về lợi ích của nhau(số điểm của bản thân và đối phương) và mãi không bao giờ đạt được mối quan hệ hỗ trợ lâu dài(cả hai đều 10 điểm).

Kết luận

Nói tóm lại là mỗi người phải luôn tự ý thức rằng xác định điểm của bản thân là một công việc lâu dài, nghiêm túc và cẩn thận. Nếu cứ cho rằng đó là việc của ai đó không phải là công việc của mình thì hãy xác định một điều rằng sẽ không bao được ở trong một mối quan hệ hỗ trợ lâu dài hay nói văn vẻ hơn đó là không bao giờ đạt được trạng thái Yêu.