Mẹ thiên hạ

Muốn làm mẹ thiên hạ, muốn mọi người hiểu mình nhưng không muốn hiểu mọi người, muốn mọi người nghe lời như con. – Suy nghĩ của phụ nữ chưa trưởng thành nhưng phải sinh con và con gái họ cũng có suy nghĩ như thế theo một vòng lập vô tận.