Mất trí

Bị gì cũng có thể chữa được, chỉ có bị mất trí là không thể chữa được, ý thức tương đương với loại vật bậc thấp, cũng như tương sanh vào các loại vật bậc thấp đó, phải luân hồi sinh tử muôn lần khi sống trong môi trường khắc nghiệt đó, tương đương với bản án tử cận kề mỗi ngày.