Mạng xã hội

Có những người dành cả thời gian chỉ để lướt Facebook, Instagram, Youtube. 3 ứng dụng truyền thông tin hiệu quả nhất thế giới. Chỉ có vấn đề là nếu không kiểm soát được nội dung sẽ khiến cho người dùng mất thời gian, mất tiền mà không được gì và bị ảnh hưởng chính là chính phủ của các nước của người dùng đó, chứ chính công ty chủ quản các ứng dụng đó cũng không quan tâm mấy.

Khi mà số thuế công ty chủ quản của các ứng dụng đó đóng cho chính phủ của người dùng của quốc gia các nước sở tại đó không đủ để bù vào số thâm hụt ngân sách mà người dùng của quốc gia đó đóng cho chính phủ của họ.

Nói cách khác 3 ứng dụng này đang hút ngân sách các quốc gia nhưng giá trị cho người dùng thì không được gì nhiều, vì cơ bản không thể nào kiếm soát hết lượng lớn thông tin người dùng và chỉ có người dùng tự kiểm soát nội dung của người dùng là chính, trong khi tác hại của những nội dung đó là do ngân sách của người dùng tại quốc gia đó chi.

turned on gold iphone 6

Chung quy là nếu một bên thì cứ cho rằng tôi cung cấp dịch vụ kết nối thông tin cho người dân mấy người dùng, dùng thế nào là quyền của mấy người. Bên còn lại thì cho rằng khi đã lấy tiền từ người dân chúng tôi thì phải đưa cho chúng tôi quyền kiểm soát nội dung.

[su_quote]Nếu tranh cãi mãi không xong chỉ có những người dùng nào nếu không tự ý thức được sự sử dụng những thông tin đó trở thành những ngáo mạng xã hội, là bị ảnh hưởng nhiều nhất, mất tiền, mất thời gian, rồi trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và quốc gia họ.[/su_quote]