Lý thuyết

“ Nếu bất kỳ một lý thuyết cá nhân nào đó có thể vượt qua những giai đoạn thập tử nhất sinh, những lúc cô đơn nhất, những lúc cơ thể ốm yếu bệnh tật thì lý thuyết đó đáng giá. Còn nếu không bao giờ dám thử thách những lý thuyết cá nhân trong những điều kiện trên thì chỉ là đang lèm bèm, ba hoa. ”