Lòng tin

Lòng tin là mặt hàng siêu xa xỉ phẩm, gần như không thể mua được, cực kỳ khó sản xuất, hầu như không thể tự tạo được. Kẻ cực kỳ nhiều của cải vật chất nhất cũng không thể có được lòng tin từ kẻ khác, gia đình, anh em, vợ chồng sống chung cũng không hề có, đồng nghiệp, bạn bè lại càng không. Suy ra từ kẻ có nhiều của cải nhất đến kẻ có nhiều mối quan hệ nhất cũng khó được lòng tin từ kẻ khác.

Vậy làm cách nào để có được lòng tin từ kẻ khác?

Lòng tin đến từ sự hiểu biết, không phải đến từ sự mù mờ, thiếu hiểu biết, điều đó cần sự quan sát, giao tiếp, chia sẻ, mà đó điều đó hầu như không làm được, do không làm được dẫn đến tạo ra nổi sợ, nổi sợ tạo ra sự hoang tưởng, hầu như tạo ra những suy nghĩ tiêu cực nhất.

Bước đầu cần làm đó là tìm một nơi yên tĩnh dọn đẹp hết đống rác đó trong đầu, sau đó là sự quan sát, giao tiếp, chia sẻ mới bắt đầu. Nếu không có bước đầu đó, cuộc sống về sau chỉ biết sống trong sợ hãi, lo sợ, lo lắng và không bao giờ tin vào bất kỳ kẻ nào khác.

Sống trong cái gọi là xã hội nhưng kẻ nào cũng sống trong cái ốc đảo của riêng mình, thì không gọi là xã hội, gặp nhau mỗi ngày tuy nhiên kẻ nào cũng thủ sẵn vũ khí cho riêng mình ở phía sau, hai mặt và giả tạo.

Cuộc sống tuy kém lòng tin là vậy, tuy nhiên một số kẻ vẫn có được vật chất, quan hệ rộng là lập tức sẽ cho rằng mình hơn kẻ khác, mình có được lòng tin từ kẻ khác nên mới có được những thứ đó. Thực chất những thứ đó điều tạo nên từ nổi sợ của kẻ khác, đánh vào nổi sợ của kẻ khác để kiếm được lòng tin.

Cho nên lòng tin là mặt hàng xa xỉ, không thể mua được, không thể tạo ra được.