Lịch trình thói quen

Tôi bắt đầu ghi lịch trình thói quen, thói quen này được chia ra làm 3 mảng chính là Mind, Body và Social. Mục đích của lịch trình thói quen này là giúp tôi theo dõi những thói quen của 3 mảng trên đồng thời giúp tôi cân bằng lại thời gian cho những thói quen sao cho phù hợp.

Mỗi thói quen được tính bằng phút với tên gọi của thói quen tương ưng đó, hàng dưới là tính tổng thời gian cho thói quen đó tương tự cho 2 mảng còn lại. Bên phải là một thống kê hình tròn được tình bằng phần trăm với tỷ lệ được cho là tốt là 100% chia 3 với tỷ lệ là 33.3%.

Thông kê này được tính mỗi ngày và có thể theo dõi mỗi ngày, tuần, tháng, năm… Mỗi ngày, tuần, tháng, năm tỷ lệ luôn là 33.3% thì tỷ lệ đó tốt. Nếu tỷ lệ chênh nhau nhiều thì có nghĩa là có một hoặc hai mảng đang được dành thời gian nhiều và cần chia lại cho hợp lý và cần bằng.

analog clock at 12 am

Tại sao phải cân bằng tỷ lệ? Bởi vì theo người viết một con người muốn phát triển bền vững nên cần bằng thời gian cho 3 mảng trên. Ví dụ bạn không thể bỏ quên việc dành thời gian cho Mind bạn được, nếu bỏ quên tâm trí sẽ rất là chậm lụt, lề mề, kém linh hoạt, kém hiệu quả… Tương cho cả Body vả Social.

Nếu tỷ lệ là tốt trong khoảng 33% nhưng vẫn cảm thấy chậm lụt, lề mề, kém linh hoạt, kém hiệu quả… thì tức là những thói quen trong 3 mảng trên không hiệu quả và cần phải thay đổi gấp. Tỷ lệ tốt phải đi kèm với sự nhanh nhẹn, linh hoạt, hiệu quả…

time lapse photography of vehicle on road

Thế nên mục đích chính của lịch trình thói quen này là bảo đảm tỷ lệ thói quen cân bằng, đồng thời theo dõi, bổ sung, loại bỏ những thói quen nào là tốt, những thói quen nào là không tốt.

Nếu bạn không có một cái gì đó theo dõi thói quen tương tự, rất có thể bạn đang không quản lý không tốt bản thân mình, sẽ dễ dẫn đến bị lệ thuộc, cho dù bạn có là chủ doanh nghiệp, chủ tập đoàn, chủ quốc gia đi chăng nữa thì bạn cũng đã sẽ đang trong trạng thái bị lệ thuộc, nếu bị trạng thái như vậy thì không nên cho rằng mình là chủ, như vậy là ngáo chủ chứ không là chủ.