Lều tều

Rất dễ để gặp người lều tều lều tều, đặc biệt nếu mình là người lều tều thì khả năng lúc nào cũng thấy và chỉ chơi được với người lều tều giống mình cũng như không có khả năng nhận thấy người tinh anh, nếu nhận thấy cũng là nhận vơ một lều tều tinh anh nào đó trong đám đông và hoàn toàn không nhận thức được tinh anh là như thế nào. Trong khi người tinh anh cũng có thế nhận được ra người lều tều và cũng có thể nhận ra người tinh anh và hoàn toàn ý thức được tinh anh là như thế nào, chỉ có người lều tều lều tều là mãi không bao giờ thấy được người tinh anh vì mãi mê làm người lều tều lều tều.