Lãnh đạo

“ Để làm lãnh đạo ông ta/cô ta ít nhất cần có ngũ quan rõ ràng, lời nói rõ ràng. Nếu không có 2 điều kiện trên làm sao ông ta/cô ta có thể ít nhất tạo ra thế hệ tiếp theo bằng hoặc hơn ông ta/cô ta được. ”