Làm việc

Làm việc hiệu quả là khi

1. Mục tiêu chung
2. Con người chung
3. Ý tưởng chung


1. Mục Tiêu:

Tìm giải pháp tích cực cho những vấn đề tiêu cực

Định nghĩa:

Mục tiêu của mỗi người phải giống nhau,
một là giải quyết các vấn đề bên ngoài (người dùng)
hai là giải quyết các vấn đề bên trong (đội ngũ)

Làm việc hiệu quả nhất theo tôi là tư duy như người Phương Tây
Nghĩa là tư duy từng giai đoạn từ A -> B -> C ->….->Z (hoàn thành)

Nếu bạn có bao giờ tự hỏi rằng sao người Phương Tây làm việc hiệu quả hơn chúng ta thì tôi cho rằng động lực duy nhất của họ là.

Họ thực sự quý trọng thời gian

Mọi phát minh họ có từ trước tới này như ngôn ngữ, sản phẩm, công việc, gia đình…

Đều chỉ hướng đến một mục đích chung đó là làm cái gì thì làm nhưng nó phải tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Với tư duy đó họ đã và đang phát triển như ngay nay,
họ phát minh ra thức ăn nhanh vì họ muốn tiết kiệm thời gian ăn
họ phát minh ra xe, tàu, máy bay vì họ muốn tiết kiệm thời gian di chuyển từ A-> B
họ phát minh ra điện thoại vì họ muốn tiết kiệm thời gian truyền tải thông tin
họ phát minh ra máy tính vì họ muốn tiết kiệm thời gian lưu trữ thông tin bằng văn bản
họ phát minh ra internet vì họ muốn tiết kiệm thời gian kết nối thông tin
họ phát minh ra facebook vì họ muốn tiết kiệm thời gian kết nối thế giới
họ phát minh ra người máy vì họ muốn tiết kiệm thời gian làm việc
……….
họ phát minh ra tàu không gian vì họ muốn tiết kiệm thời gian thoát khỏi Trái Đất cho nhanh nếu Trái Đất này có biến

Tất cả mọi điều họ làm đều vì một mục tiêu duy nhất đó là: “tiết kiệm thời gian”

Có thể vì họ quá thiếu thốn thời gian(quá lười) hoặc cũng có thể vì họ quá dư dả thời gian(quá rảnh) nên họ mới ngồi phát minh từ cái này đến cái kia

Tư duy “tiết kiệm thời gian” thật ra đã có từ thời Pháp thuộc, Mỹ thuộc

Họ một mặt đến với chúng ta để tìm thuộc địa mới nhưng một mặt tích cực là họ cũng đã gieo một phần tư duy “tiết kiệm thời gian” của họ cho chúng ta

Một phần lịch sử thì không cần phải nhắc lại vì nó đã thuộc về quá khứ

Hiện tại tư duy “tiết kiệm thời gian” là thứ theo tôi cho là thứ đáng giá nhất mà ông cha ta đã trải qua và đánh đổi

Chỉ với 4 chữ nhưng nó thật sự là 4 chữ đắt giá

Ngoài ra tư duy đó họ cũng đã gieo vào Hàn Quốc, Nhật Bản … cũng như là nhiều nước châu Á khác

Về cơ bản thì muốn làm việc với quốc tế thì tư duy “tiết kiệm thời gian” gần như là tất cả

2. Con Người

Định nghĩa “Con người”: Con người là bao gồm mọi trải nghiệm bản thân (kiến thức nền tảng về mọi lĩnh vực) và sức khỏe.

Con người chung không phải là làm việc với những người giống mình, giới tính giống mình, tuổi tác giống mình, suy nghĩ giống mình, tôn giáo giống mình, vùng miền giống mình, màu da giống mình…

Mà con người chung là một đội ngũ những con người hoàn toàn khác nhau, khác mình, giới tính khác mình, tuổi tác khác mình, suy nghĩ khác mình, tôn giáo khác mình, vùng miền khác mình, màu da khác mình…

Mục đích của một đội ngũ tập hợp bởi những con người khác nhau chỉ bởi vì rằng mỗi người họ là đại diện cho một nhóm người mà khi làm bất kỳ sản phẩm nào thì ý kiến của từng cá nhân trong đội ngũ đó đại diện cho từng người dùng sẽ dùng đến sản phẩm đó

Một đội ngũ tốt nên là có số lượng cân bằng số người đại diện cho sự khác biệt, không bên nào nhiều hơn và không bên nào ít hơn. Từ đó phát huy được ý kiến của mỗi cá nhân, vừa có giá trị tham khảo, vừa có giá trị chia sẻ công việc

Nếu một cá nhân trong đội ngũ nào đó nghĩ rằng tôi chỉ có thể làm việc tốt nếu tôi được làm việc với những người giống mình, giới tính giống mình, tuổi tác giống mình, suy nghĩ giống mình, vùng miền giống mình, màu da giống mình…

Thì tôi cho rằng việc anh ta cần làm đó là lấy vợ và tôn vợ mình lên trên đầu để cô ấy có thể đẻ cho anh ta một đội ngũ những đứa trẻ giống anh ta như đúc để mà có thể làm việc được với anh ta

3. Ý tưởng

Định nghĩa “Ý tưởng”: mang lai tien, gia tri cho nhom va nguoi dung

Ý tưởng chung dựa trên cơ sở của nhiều ý tưởng riêng lẻ hợp lại, từ đó tìm ra điểm lợi, điểm hại của mỗi ý tưởng nhằm mục đích là giải quyết vấn đề từ mục tiêu chung

Ở trạng thái tốt nhất khi chúng ta biết rằng chúng ta làm vì điều gì, và những người làm cùng không còn bất kỳ khoản cách nào nữa thì tôi cho rẳng không phải một mà sẽ là vô số ý tưởng mới và nhất là đó sẽ là những ý tưởng cực kỳ tích cực

Những ý tưởng tích cực giúp gần như là giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất có thể

Và tôi cho rằng nếu bất kỳ dự án nào có một câu hỏi hay, tập hợp được những con người tôn trọng sự bình đẳng tôn trọng thời gian, sự kết hợp và chia sẻ giữa các ý tưởng với nhau thì đó sẽ là một trong những dự án tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai cũng muốn tham gia