Làm sao biết cá nhân phù hợp cá nhân và cá nhân phù hợp với tổ chức và ngược lại

Cá nhân phù hợp với cá nhân và cá nhân phù hợp với tổ chức đều có một quy ước chung. Quy ước chung đó là:

1. Tư duy phù hợp
2. Tuổi tác phù hợp
3. Tầm nhìn phù hợp

1. Tư duy phù hợp

two person holding hands

Tư duy là cách suy nghĩ, từ vấn đề đến cách giải quyết vấn đề, tùy vào mỗi người sẽ có vô số cách giải quyết vấn đề khác nhau nhưng tựu chung lại là có 2 cách là giải quyết chưa xong và giải quyết xong vấn đề.

Giải quyết chưa xong vấn đề là giải quyết một phần, một giai đoạn, một thời kỳ và liên tục được cập nhật cũng như là giải quyết thêm những vấn đề phát sinh.

Nó tương tự như cách sắp xếp bức hình, tư duy phù hợp là khi cá nhân và cá nhân, cũng như là cá nhân và tổ chức có cùng cách tư duy là giải quyết xong vấn đề (sắp xếp bức hình) và để ít nhất những sai sót để khỏi phải giải quyết thêm những vấn đề phát sinh hay tệ hơn giải quyết vấn đề (sắp xếp bức hình) lại từ đầu.

man sitting on rock surrounded by water

Như vậy tư duy phù hợp là tư duy giải quyết cho xong vấn đề và tư duy không phù hợp là giải quyết chưa xong vấn đề. Vậy nên cho dù bạn đang ở trong mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong một tổ chức. Cách bạn tư duy đã cho thấy bạn phù hợp hay không phù hợp trong một mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức.

Một khi bạn tư duy chưa xong vấn đề thì cho dù bạn ở trong mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức cũng là tư duy không phù hợp. Và khi bạn có tư duy xong vấn đề thì cho dù bạn ở trong mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức thì cũng là tư duy phù hợp.

2. Tuổi tác phù hợp

Tuổi tác phù hợp bao gồm tuổi lịch, khi có cùng tuổi lịch sẽ có cùng góc nhìn về các sự kiện, sự vật, hiện tượng trong cùng thời điểm dễ dàng hơn. Khi mà dù có khoa học kỹ nghệ phát triển, việc ghi hình, chụp ảnh, biểu diễn hoạt động nghệ thuật có thể tái hiện lại các khung cảnh trong quá khứ, tuy nhiên chỉ có khi cùng quan sát trực tiếp, cùng thời kỳ, cùng thời điểm, cùng nơi sinh thì mới dễ dàng tạo ra sự đồng điệu, đồng cảm, đồng lòng.

Tuổi tác phù hợp ở đây còn là tuổi tâm sinh lý hay còn gọi là tuổi trải nghiệm. Trải nghiệm là thông qua các giác quan và cơ thể. Ví dụ cá nhân đó đã từng có trải nghiệm du học Mỹ, vậy tuổi tác phù hợp với cá nhân đó phải là một cá nhân có cùng trải nghiệm du học Mỹ đó, tương tự cá nhân phù hợp với tổ chức khi cá nhân đó có kinh nghiệm du học Mỹ và tổ chức đó là một tổ chức hỗ trợ du học sinh du học Mỹ.

brown concrete building under clear blue sky at daytime

Tuổi tác phù hợp ở đây còn thêm nữa là ngôn ngữ tương đồng, ngôn ngữ là một trong những rào cản giữa con người với con người, khi mà việc bất đồng ngôn ngữ sẽ dẫn đến bất đồng định nghĩa, bất đồng định nghĩa dẫn đến bất tương thông, bất tương ý… Cá nhân nói được bao nhiêu ngôn ngữ thì cá nhân còn lại cũng phải như vậy và cá nhân trong tổ chức cũng tương tư, tổ chức nói được bao nhiêu ngôn ngữ thì cá nhân trong tổ chức đó cũng nên nói được bấy nhiêu ngôn ngữ đó.

Như vậy tuổi tác phù hợp bao gồm tuổi lịch phù hợp, tuổi tâm sinh lý phù hợp, tuổi ngôn ngữ phù hợp. Nếu thiếu một trong ba điều kiện trên thì mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức đó sẽ khó lòng phù hợp, cản trở, bất đồng, mâu thuẫn… Khiến cho có trong mối quan hệ hay trong tổ chức cũng như là như không có trong mối quan hay trong tổ chức hay còn gọi là đồng sàng dị mộng.

3. Tầm nhìn phù hợp

two person standing on gray tile paving

Tầm nhìn là tương lai, tầm nhìn phù hợp là khi cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức có cùng một mục tiêu, một đích đến giống nhau. Tầm nhìn (hay tương lai) đó có thể là một ngôi nhà khang trang, một sản phẩm chất lượng hay có thể là một thế giới tốt đẹp hợp…

Tầm nhìn đó phải được đặt ra từ đầu, trước khi bắt đầu mối quan hệ cá nhân và cá nhân hay cá nhân trong tổ chức. Tầm nhìn phù hợp chỉ khi cá nhân đó viết ra những tầm nhìn mong muốn của mình, từ đó tìm kiếm những cá nhân có cùng tầm nhìn mong muốn đó để cùng song hành. Tương tự cho cá nhân trong tổ chức, cá nhân hay tổ chức đó phải ghi ra những tầm nhìn mong muốn của mình, để cá nhân hay tổ chức đó có thể tìm ra nhau và song hành cùng nhau.

This Must Be The Place signage

Tất nhiên tầm nhìn mong muốn của tổ chức phải cao và xa và rộng hơn tầm nhìn cá nhân và cá nhân. Đó nên là giải quyết việc làm ổn định cho xã hội, giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, giải quyết nạn bất bình đẳng giới, giải quyết sự thay đổi khi hậu toàn cầu… Tổ chức có thể có nhiều tầm nhìn, cá nhân thì nên có ít nhất một tầm nhìn để có thể tham gia vào trong tổ chức có cùng tầm nhìn.

Tóm lại tầm nhìn phù hợp là có cùng góc nhìn về một tương lại nào đó muốn đến, muốn thấy nó trở thành hiện thực. Tầm nhìn có thể được hiểu là câu slogan của cá nhân hay tổ chức. Nó có thể được chia sẻ công khai để cá nhân có thể tìm cá nhân phù hợp, cũng như là cá nhân tìm ra tổ chức phù hợp.