Khen & Chê

Người chỉ vì lời khen chê mà thay đổi tâm trạng chứng tỏ là người không chung thủy hay ái kỷ nghĩa là chỉ yêu bản thân, không có khái niệm yêu ai, tệ lậu hơn nữa người ái kỷ nghĩ là mình yêu nhưng thật chất chỉ là lòng tự tôn thấp. Lòng tự tôn thấp nên khi được khen sẽ cảm thấy mình được cao hơn người khác, từ đó dễ dẫn đến bị lợi dụng, hoặc cũng vì lời chê mà cảm thấy mình bị thấp kém hơn người mà bị trầm cảm hoặc hành động ngông cuồng nhầm chứng minh mình không thấp kém bằng cách đẩy người khác thấp hơn mình.