Kể

Khi những anh hùng đã mất chưa kịp kể về câu chuyện của họ, chỉ còn những người còn sống kể về câu chuyện của họ và phải chờ thế hệ sau của họ nói và làm như thế nào thì mới biết câu chuyện của họ kể có thực sự như họ kể hay không.