Kẻ làm lính

Kẻ làm lính

Kẻ làm chủ

Luôn tìm thấy lỗi của kẻ khác

Luôn đổ lỗi cho kẻ khác

Luôn than vãn về bản thân

Luôn tự làm mọi thứ

Luôn không hỏi

Luôn để tâm những thứ vặt vãnh

Luôn giao tiếp mất cân bằng

Luôn sợ kẻ khác hơn mình

Luôn chứng minh bản thân

Luôn để lời nói kẻ khác ảnh hưởng

Luôn nói chuyện kẻ khác

Luôn sợ mất, sợ thất bại, sợ cô đơn

Luôn đánh mất bản thân

Luôn sống trong quá khứ hay tương lai

Luôn chợ đợi kẻ khác

Luôn trông kẻ khác mà sống

Luôn chửi rủa ẩn danh

Luôn làm theo ý mình

Luôn không hiểu quan điểm kẻ khác

Luôn lười biếng

Luôn không biết sống làm gì

Luôn luồng cúi kẻ trên hạ thấp kẻ dưới

Luôn lợi ích cá nhân trên kẻ khác

Luôn nói lời xấu, lời ác kẻ khác

Luôn nghi ngờ, nghĩ xấu kẻ khác

Luôn khuôn khổ

Luôn bi quan

Luôn trầm cảm

Luôn tức giận

Luôn nghĩ mình thua thiệt

Luôn trách móc

Luôn soi mói

Luôn sân si