How childish

Đa số thanh niên tình đầu đã xụi bại lụi, cà thọt cà quẹt, xiểng niểng, say sẩm mặt mày… Chủ yếu là không biết yêu là gì. Yêu đơn giản chỉ là giao tiếp với nhau, chia sẻ niềm vui, quan điểm, góc nhìn, yêu cho thế hệ sau, môi trường sống…

Chứ không phải là giàu có gì vì 1/10 người giàu thì sẽ có 9/10 nghèo, 1 mình mình vui mà 9 người không vui thì yêu gì, tương tự yêu là mỗi người có quyền tự do cá nhân riêng chứ cần gì kiểm soát, càng kiểm soát càng cho thấy lòng tự tôn thấp. Rõ ràng tình yêu hoàn toàn mang tính vị akỷ, cá nhân và trẻ con…

Hoàn toàn không nên yêu một chút nào, cần phải học, tư duy thêm mới được phép yêu, nhưng giờ yêu đương tràn lan nhưng không hề mang một ý nghĩa tình yêu nào càng làm cho trẻ con thêm trẻ con, càng thêm xụi bại lụi, cà thọt cà quẹt, xiểng niểng, say sẩm mặt mày. How childish.