Hối tiếc

Điều hối tiếc nhất của một chàng trai hay một cô gái không phải không có của cải, vật chất, tiếng tăm, tình yêu… mà đó là không thể trở thành một người đàn ông hay một người đàn bà đúng nghĩa, mà mãi chỉ là một chàng trai, cô gái. Dở hơn nữa là trở nên một người mất đi tính cách của mình. Tệ hơn nữa là trở nên một con người cáu bẩn, bần tiện, hôi hám.