Hoàng tử

Đa số các cô gái muốn/đợi hoàng tử nhưng hoàng tử thì không muốn một người xinh nhưng không biết ăn nói hay biết ăn nói nhưng không xinh, không xinh không biết ăn nói thì lại càng không và kết quả là các cô gái chọn “người hầu”, mẹ đơn thân hay chuyển hệ. Kết quả là bây giờ người trung bình, ly dị tăng hay cộng đồng LGBT càng đông, còn hoàng tử thì càng chẳng còn nghe thấy đâu.