Giàu & Đẹp

Khi chưa giàu, chưa đẹp, không ai quan tâm điều bạn nói, khi giàu, khi đẹp thì nói toàn chuyện vô nghĩa, như vậy giàu là giàu xập xệ, đẹp là đẹp xuề xòa.