Giá trị

Trong một quần thể có những cá thể sống cạnh nhau, nương tựa vào nhau, giao thương với nhau nghĩa là giá trị của quần thể đó là trung bình cộng của từng cá thể trong đó. Nếu giá trị của quần thể đó có thu nhập trung bình dựa trên đầu người là 1000$ nghĩa là giá trị của từng cá thể cũng sẽ là 1000$, như vậy nếu sống trong quần thể đó cho dù cá thể đó có làm nhiều hơn hay ít hơn 1000$ thì giá trị của cá thể đó cũng chỉ 1000$. Việc một cá thể có thu nhập hơn 1000$ không có nghĩa là cá thể đó mang lại nhiều giá trị hơn hay một cá thể có thu nhập ít hơn 1000$ cũng không có nghĩa là cá thể đó mang lại ít giá trị hơn.

Do sống cạnh nhau, nương tựa vào nhau, giao thương với nhau nên giá trị chung của từng cá thể đó đều ngang nhau (đều mang giá trị 1000$ như nhau). Việc một cá thể có thu nhập hơn 1000$ không có nghĩa là cá thể đó có giá trí hơn những cá thể còn lại mà đó chỉ là sai sót về con người hay còn gọi là về mặt chính sách. Như có những chính sách sai lầm dẫn đến mất cân bằng giá trị của từng cá thể khiến cho những cá thể làm nhiều hơn và những cá thể làm ít hơn, như đã nói ở trên tuy làm nhiều hơn hay ít hơn giá trị của từng cá đều như nhau, nghĩa là cho dù làm nhiều hơn thì cũng đang phí công và làm nhiều hơn thì đang lãng công.

Ví dụ có những chính sai lầm khiến cho nhiều cá thể buồn phiền, khi đó một cá thể làm những cá thể đang buồn phiền đó tạm quên đi buồn phiền đó thì cá thể đó thu lại nhiều giá trị hơn, nói giá trị ở đây là tiền và cá thể đó thu lại nhiều tiền hơn. Từ đó có sự phân cấp giàu nghèo, nhiều tiền hơn và ít tiền hơn, nhưng về cơ bản như đã nói ở trên do sống cạnh nhau, nương tựa vào nhau, giao thương nhau nên cho dù có cá thể thu nhập nhiều hơn hay ít hơn thì giá trị chung của quần thể và từng cá thể đó vẫn bằng nhau, không hơn không kém, tệ hơn do thiếu sự nhận biết đó có những cá thể nghĩa là mình làm nhiều hơn nghĩa là mình giỏi, tiều nhiều hơn và những cá thể làm ít, tiền ít hơn nghĩa là mình kém hơn.

Giá trị ở đây có giá trị chung và giá trị riêng, trừ khi cá thể đó sống riêng lẻ tách biệt thì giá trị cá thể đó có thể khác biệt, còn khi đã sống trong một quần thể chung, hưởng một giá trị chung, thụ hưởng những nhu yếu phẩm chung… Thì có nghĩa là giá trị của từng cá thể trong quần thể đó là như nhau. Nhưng cho dù cá thể đó có sống tách biệt với quần thể thì tất cả vẫn đang sống trong bầu không khí chung hay nói cách khác là thành tinh trái đất chung này.

Tóm lại sống chung trong một quần thể, một quốc gia, một trái đất chung nghĩa là giá trị của từng cá thể sinh vật đó điều có giá trị đều là như nhau, kể cả một con kiến hay một con cá voi xanh hay một con người thì giá trị của từng cá thể sinh vật sống đó đều có giá trị như nhau, việc thiếu nhận biết đó chỉ cho thấy cá thể đó có giá trị thấp chứ không phải làm nhiều hơn hay ít hơn, tiền nhiều hơn hay ít hơn là giá trị cao hơn.

Việc thiếu nhận thứ đó có thể kéo giảm giá trị của những quần thể khác hay nói cách khác là toàn bộ giá trị của thành tinh trái đất nay giảm xuống, giá trị của thành tinh trái đất này giảm xuống nghĩa là sự sống cũng giảm xuống và cuộc sống cũng không mang lại nhiều ý nghĩa gì, dẫn đến tồn vong của cả một quần thể hay những quần thể liên đới, trong quá khứ đã có nhiều đế chế tồn vong chỉ bởi vì việc thiếu nhận thức đó, bài học đó có thể lập lại ở bất kỳ đế chế quần thể nào.

Trong suốt quá trình lịch sử của những đế chế quần thể trên thành tinh trái đất này đã chứng kiến không ít những sự thay thế chỉ bởi vì những cá thể trong quần thể chung đó thiếu nhận thức về giá trị chung đó, cho nên việc nhận thức về giá trị chúng đó hay còn là việc gìn giữ sự sống của quần thể chung đó là việc của từng cá thể trong quần thể đó và thành tinh trái đất này vẫn ở đó chứng kiến cũng như là thịnh suy như quy luận vốn có của vũ trụ.