Định nghĩa

Định nghĩa là cái giúp chúng ta xác định các sự vật hiện tượng trong đời sống một cách khách quan và chính xác nhất, định nghĩa là một quá trình cải tiến và xác định lâu dài, định nghĩa phải được xác định bởi chủ thể đó, chủ thể đó phải xem việc định nghĩa là việc của chủ thể đó, việc sao chép các định nghĩa có thể dẫn đến những hiểu lầm, sai sót, chủ quan khiến cho việc xác định các sự vật hiện tượng trong đời sống luôn sai lệch, dẫn đến việc không thể sửa chửa hay đổ lỗi dù chính chủ thể đó là người tự tiếp nhận những định nghĩa đó, định nghĩa có thể sai nhưng tuyệt nhiên định nghĩa phải được cải thiện liên tục đến khi nào không còn khúc mắc gì về các sự vật hiện tượng trong đời sống chung quanh thì định nghĩa đó mới đúng, không nên áp đặt định nghĩa cũng không nên tiếp nhận tất cả định nghĩa, mà luôn tiếp nhận các định nghĩa một cách có chọn lọc, nhận xét, đánh giá, liên tục, một khi lơi là, những định nghĩa sai hay chưa tới có thể gây ảnh hưởng trực tiếp cho chủ thể và gián tiếp cho các chủ thể khác và đó hoàn toàn là lỗi của chủ thể đó.