Diễn

Tìm người muốn chửi mình không khó, tìm người chửi đúng mới khó, những lúc muốn nghe chửi rất ít, muốn nghe khen hơn. Chỉ nhiêu đó thôi mà tạo ra vô số bi hài kịch đủ cho diễn viên diễn cả đời cũng không thiếu người xem, diễn viên nào nói thiếu vai diễn phù hợp chứng tỏ là chưa hề có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hoặc chẳng để ý, chẳng quan tâm gì về nghiệp diễn.